Turism RomaniaObiective Turistice Cazare Hartă Imagini Jurnal Turistic Comunitate

Membru Colaborator (901 puncte)

blank
 
PereteObiective FavoriteImagini FavoriteArticole Publicate (3)Obiective Contribuite (1)Imagini Contribuite (63)Comentarii / PăreriContact

|

1 Aprecieri

Împărăteasa Elisabeta de Wittelsbach - Sissi la Oravița / Empress Elisabeth of Wittelsbach - Sissi at Oraviţa
Autor: Ghinea, 2015 Apr 08, 11:48:26
rating

Monument SisiLa Oraviţa poate fi vizitat SINGURUL MONUMENT DIN PROVINCIILE ROMÂNEŞTI INTEGRATE PÂNĂ LA 1918 FOSTULUI IMPERIU, ÎNCHINAT ÎMPĂRĂTESEI ELISABETA/SISSI

Împărăteasa Elisabeta (1837-1898), consoarta augustului Franz Joseph, împăratul naţiunilor din Europa Centrală, s-a aflat şi în cursul anului 1887 în împrejurimile Oraviţei. La Marila, Sissi era des adusă spre supraveghere şi tratament la doctorul Moritz Hoffenreich, a cărui nepoată de soră, Irma Sztaray era cea mai apreciată damă de onoare din anturajul împărătesei. Cum pentru un cap încoronat ca al majestăţii sale era destul de nepotrivit să te ştie publicul sub tratament la un sanatoriu, mai întâi Elisabetha îşi anunţa oficial prezenţa la Hercules Bad, Băile Herculane de unde, în estimp, era pregătită să urce, însoţită doar de Irma Sztaray şi un grup de agenţi care aveau misiuni de protecţie, în Munţii Aninei, geografia definind perimetrul Anina-Oraviţa şi bijuteriei climaterice de la Marila. În anul 1887, un sculptor cu pregătire academică, atunci încă student la Belle Arte, în Viena, Alexandru Liuba, de origine din satul Măidan, azi Brădişorul de Jos, localitate arondată adminstrativ Oraviţei, avea nevoie de sfaturile medicului Mauriciu Hoffenreich care promisese că-l va ajuta, împreună cu doctorul Gheorghe Crăiniceanu, din Ciclova Montană, să se stabilească la Bucureşti după terminarea studiilor. Viitorul artist, care a candidat, mai târziu, dar fără succes pentru proiectul unui monument la Călugăreni închinat lui Mihai Viteazul, o va cunoaşte astfel şi pe ilustra împărăteasă, desigur prin diligenţele damei acesteia de onoare, cîrîşanca Irma Sztaray.
La un an de la moartea sa, după înjunghierea ei de către italianul Luigi Lucheni, la 10 septembrie 1898, şi funeraliile din 17 septembrie 1898, în 1899 Direcţiunea StEG a comandat unui grup de pietrari din Oraviţa şi din Maidan să dedice un obelisc amintirii împărătesei. De concretizarea obeliscului se ocupă sculptorul Liuba care are şi ideea artistică a obiectivului. Astfel a rezultat un monument reprezentând o frunză de stejar stilizată, lucrare montată într-un perimetru de brazi, în forma unui patrat, în preajma vechiului amplasament al cantonului „La lup”. Inscripţia, în limba maghiară, a transcris-o cândva, pentru mine, după o fotografie veche, Tiberiu Lichtfuss: „Erzsébet Királyné hódolatteljes ragaszkodása és hálás kegyeletének emlékére ültette a szabadalmazott osztrák-magyar államvasút társaság erdészete 1899”. Text cu următoarea traducere: „Spre amintirea admiraţiei stăruitoare şi milostive a crăiesei Elisabeta s-a aşezat acest monument de către oficialităţile StEG în anul 1899”.

Monumentul începe să intre în uitare după anii 1920 când placa inscripţiei este distrusă. Salvarea de la distrugerea totală se datorează tocmai încadrării monumentului în careul de brazi care, crescând, maschează locul. Prefectul dr. Ion Ţeicu insistă pentru refacerea monumentului şi punerea lui în valoare turistic-culturală. Refacerea e destul de târzie şi distrugerile umane plus erodarea rocii au dat o formă mai ciudată monumentului, cum se vede din reproducerea noastră, datând tocmai din acei ani interbelici. Iar inerentele transformări au adus piatra la aspectul vizibil astăzi. După anul 2000, Asociaţia de Prietenie România-Austria, cu preşedintele Ioan Crăiniceanu şi vicepreşedintele Ionel Bota, directorul Centrului Cultural Teatrul Vechi Mihai Eminescu, are iniţiativa aducerii monumentului în parcul din faţa Bisericii Romano-Catolice şi, cu sprijinul administraţiei locale, a Biroului de Gospodărie Comunală condus de inginerul Alexandru Păsărică, a Biroului de Urbanism coordonat de arhitectul Constantin Matei şi a firmei lui Teodor Ardelean, într-o zi de sâmbătă, pe un vânt puternic, obiectivul este integrat circuitului cultural-turistic al oraşului Oraviţa. Placa memorială e alta decât cea originală şi textul a fost conceput de Tiberiu Lichtfuss şi Ionel Bota spre a reflecta, cât mai aproape de adevăr, realitatea istorică.
„ÎN AMINTIREA ÎMPĂRĂTESEI ELISABETA (SISI), PENTRU DRAGOSTEA ŞI ATAŞAMENTUL EI FAŢĂ DE ACESTE LOCURI, A FOST RIDICAT MONUMENTUL LA MARILA ÎN ANUL 1899, ŞI REAŞEZAT LA ORAVIŢA LA ANUL 2004”. Textul este cioplit în marmură şi în limba germană: „ZUR ERINNRUNG AN KAISERIN ELISABETH’S (SISI), LIEBE UND VERBUNDENHEIT AND DIESER GEGEND WURDE DIESES DENKMAL IN MARILA IM JAHRE 1899, ERRICHTET UND WIEDERAUFGESTELLT IN ORAVITZA IM JAHRE 2004”.

De un timp încoace s-a creat un mit fals, ca multe alte mituri false inventate, din grabă şi din neştiinţă, în România postdecembristă. […] Aşadar, s-a creat „povestea” nefericită că monumentul ar reprezenta un plămân şi astfel ar fi mai directă povestea legăturii împărătesei Sissi cu spaţiul cărăşan. Nimic mai neadevărat. Cum spuneam şi la începutul abordării noastre, nu era un prilej de laudă, mai ales pentru un cap încoronat, o boală de plămâni. Mai mult, discreţia cu care era adusă la varii consulturi şi tratamente împărăteasa, nu doar la Marila ci şi în alte celebre staţiuni ale fostului imperiu, şi eliminarea zvonisticii privind bolile ei trebuiau păstrate chiar şi după moarte. Ar fi fost o gravă impietate, o jignire grosolană să fie ridicat un astfel de monument cu o astfel de trimitere sugerată la morbul imperial. Cu o astfel de idee, comitetul de iniţiativă nici n-ar fi avut răgazul ridicării monumentului pentru că tocmai ei, iniţiatorii, ar fi fost imediat săltaţi de poliţia secretă, duşi la Viena şi executaţi pentru crima de les-maiestate. A susţine azi că monumentul reproduce un plămân rămâne la nivelul aceleiaşi jigniri în postumitate. […]

Dar
PRIORITATEA ABSOLUTĂ A MONUMENTULUI SISSI, DE LA ORAVIŢA
ar fi aceasta:

LA MARILA A FOST RIDICAT ŞI SE PĂSTREAZĂ ASTĂZI LA ORAVIŢA SINGURUL MONUMENT DIN PROVINCIILE ROMÂNEŞTI INTEGRATE PÂNĂ LA 1918 FOSTULUI IMPERIU, ÎNCHINAT ÎMPĂRĂTESEI ELISABETA/SISSI.

În nici o altă parte din provinciile răsăritene ale Vienei nu au apărut monumente publice cu caracter dedicatoriu la personalitatea împărătesei.

istoric Ionel Bota


At Oraviţa can be visited only monument in the Romanian provinces integratedl until 1918 the former empire, holy Empress Elisabeth / SISSI

Empress Elizabeth (1837-1898), the consort August Franz Joseph, king of the nations of Central Europe before and during the year 1887 in Oraviţa surroundings. In Marila, Sissi was often brought to supervision and treatment from Dr. Moritz Hoffenreich, whose niece sister, Irma was most appreciated Sztaray gentlewoman entourage queen. How crowned head of his Majesty was quite inappropriate to the audience knows you treated at a sanitarium first officially announce their presence Elisabetha Hercules Bad, Baile Herculane where, meantime, was ready to climb, accompanied only by Irma Sztaray and a group of agents who had protection missions in Anina Mountains, Anina-Oraviţa defined geographical area and climatic jewel of Marila. In 1887, a sculptor with academic training, the student still in Fine Arts in Vienna, Alexander Liuba, home of village Maidan, today Brădişorul de Jos village administratively subordinated Oraviţa, need advice Hoffenreich Maurice doctor who promised that- it will help, along with Dr. George Crainiceanu from Ciclova Montana to establish in Bucharest after graduation. The future artist, who ran later, but without success for the project of a monument dedicated Călugăreni Michael the Brave, will know so and illustrate queen, queen course through its efforts in honor Irma Sztaray.
A year after his death by stabbing her by Italian Luigi Lucheni on 10 September 1898 and the funeral of 17 September 1898, in 1899 Direction StEG ordered a group of stonemasons from Oraviţa and Maidan to dedicate a memory obelisk queen. The realization obelisk deals Liuba sculptor who has the idea of artistic lens. This resulted in a monument representing a stylized oak leaf, paper mounted in an area of trees, in the form of a square, near the old site of the canton "The Wolf". The inscription, in Hungarian, once transcribed it for me, as an old photo, Tiberiu Lichtfuss: „Erzsébet Királyné hódolatteljes ragaszkodása és hálás kegyeletének emlékére ültette a szabadalmazott osztrák-magyar államvasút társaság erdészete 1899”. Text the following translation: "To the memory of earnest admiration merciful Empress Elizabeth sat by officials StEG this monument in 1899".
Monument start into oblivion after 1920 when the inscription plate is destroyed. Saving is due precisely to the total destruction of the monument in the box classification trees that increasing masks instead. The Prefect dr. Ion Teicu insist on restoring the monument and its setting in the tourism and cultural value. Restoration is very late and human damage plus erosion of rock gave a more strange monument, as seen in our reproduction, dating back to the interwar those years. And inherent transformations brought stone from the visible today. After 2000, Romania-Austria Friendship Association, the President John Crainiceanu and vicepresident Ionel Bota, director of the Cultural Center Old Theatre Mihai Eminescu, takes the initiative to bring the monument in the park in front of the Roman Catholic Church and with the support of local government, the Office of Communal Administration led by engineer Alexandru Pasarica, Planning Bureau and coordinated by architect Constantin Matei and the firm of Teodor Ardelean, a Saturday, a strong wind, the objective is cultural integrated circuit Sightseeing Oraviţa. The memorial plaque is different than the original and new text was designed by Tiberiu Lichtfuss and Ionel Bota to reflect as close to the truth, the historical reality.
"In memory of Empress Elisabeth (SISI), for love and her attachment to these places, was built monuments at Marilia in 1899, and replaced ORAVIŢA TO THE YEAR 2004". Text is carved in marble and was written in Romanian and German: „ÎN AMINTIREA ÎMPĂRĂTESEI ELISABETA (SISI), PENTRU DRAGOSTEA ŞI ATAŞAMENTUL EI FAŢĂ DE ACESTE LOCURI, A FOST RIDICAT MONUMENTUL LA MARILA ÎN ANUL 1899, ŞI REAŞEZAT LA ORAVIŢA LA ANUL 2004” - „ZUR ERINNRUNG AN KAISERIN ELISABETH’S (SISI), LIEBE UND VERBUNDENHEIT AND DIESER GEGEND WURDE DIESES DENKMAL IN MARILA IM JAHRE 1899, ERRICHTET UND WIEDERAUFGESTELLT IN ORAVITZA IM JAHRE 2004”.
text by historian Ionel Bota 
translation by Cristian Gabriel Ghinea (sorry for mistakes)

Informații

about us termeni si conditii politica de confidentialitate

Contact

invita prieteni contact administrator opinia ta raportează eroare

Copyright © 2010 - 2016 
Romania Tourist Info

Regiuni Turistice

transilvania moldova muntenia banat crișana bucovina oltenia dobrogea marea neagră delta dunării dunărea bucurești maramureș

Categorii
Obiective Turistice

orașe muzee case memoriale cetăți / castele mănăstiri / biserici turism rural drumeție munți peșteri lacuri râuri pescuit parcuri naționale rezervații naturale

Utile

Hartă Rutieră

Referinte

Romania Tourist Info pe Facebook Romania Tourist Info pe Twitter RSS feed
PageRank Checking Icon

Parteneri

Societatea Carpatină Ardeleană Harta Rutiera a Romaniei toți partenerii